Màng ghép đơn PA/PE

Màng ghép đơn PA/PE

Thông Tin Ngắn

Bao bì màng đơn là những nguyên liệu đưa vào máy từ hạt nhựa PE hoặc PP đùn thổi thành những sản phẩm ống, từ ống màng tùy theo kích cỡ để làm túi như túi bao bì phục vụ khách hang tại các siêu thị, hay các sản phẩm hoa trái… Nếu in số lượng ít thì người ta thong thường in phương pháp kéo lụa, in lụa – và nếu với số lượng nhiều từ 10.000 túi thì người ta sử dụng trục in ống đồng với công nghệ trục ăn mòn hóa chất (đặt bộ trục in trên máy đùn/thổi)

Thông Tin Chi Tiết

Bao bì màng đơn (SAPLASTIC cũng đang sản xuất kinh doanh)

Để giúp quý vị đọc hiểu thêm về sự khác biệt giữa bao bì nhựa mềm cao cấp trong ngành bao bì nhựa này, chúng tôi xin có ý kiến phụ giải phần nào để phân biệt rõ hơn về chủng loại bao bì hầu nhận định về giá trị và sự phúc tạp trong công nghệ, cùng công dụng bao bì trên phần B kể trên hầu hết là sử dụng nguyên liệu từ hạt nhựa PP và PE (PELD, PELLD).

a) Bao bì màng đơn là những nguyên liệu đưa vào máy từ hạt nhựa PE hoặc PP đùn thổi thành những sản phẩm ống, từ ống màng tùy theo kích cỡ để làm túi như túi bao bì phục vụ khách hang tại các siêu thị, hay các sản phẩm hoa trái… Nếu in số lượng ít thì người ta thong thường in phương pháp kéo lụa, in lụa – và nếu với số lượng nhiều từ 10.000 túi thì người ta sử dụng trục in ống đồng với công nghệ trục ăn mòn hóa chất (đặt bộ trục in trên máy đùn/thổi),

nhưng chỉ đơn giản một, hai, ba màu tách riêng nét rõ ràng. Nếu cao cấp hơn thì phải xoay tram như bao bì màng ghép, phải khắc trục ống đồng trên máy khắc trục điện tử - In từ 5 màu trên hệ thống máy in ống đồng cao cấp.

b) Bao bì đựng gạo, phân bón, xi măng, thức ăn gia súc, người ta sản xuất theo phương pháp : từ hat nhựa PP kéo thành màng, cắt thành sợi, quấn vào lõi từ mỗi cuộn (nhiều cuộn) đưa vào máy dệt thành ống, sau đưa vào máy khâu đáy bao để trước/sau khi cho sản phẩm vào bao họ sẽ khâu nối đầu còn lại. Có những nhu cầu vì sản phẩm người ta phải ghép một lớp PELD bên mặt trong để sản phẩm được bảo quản theo yêu cầu.

c) Cả hai loại bao bì a+b là phương thức công nghệ đơn giản, khi mua máy được hướng dẫn và bàn giao công nghệ trước/sau 10 ngày. Do vậy các nhà sản xuất bao bì đơn này rất nhiều đơn vị sản xuất trên các địa phương trong cả nước, vả lại đầu tư không đòi hỏi giá trị cao như bao bì màng ghép – do sự giá cạnh tranh quyết liệt của bao bì màng đơn nên lợi nhuận đương nhiên rất thấp.